Med24

Med24.dk er en af de mest populære steder på nettet at købe helseprodukter, apoteksprodukter og håndkøb med videre, som nok er vigtigere for denne sammenhæng med ernæringsforbedrede madvarer. Du kan også finde en masse specialprodukter for folk med glutenallergi, laktoseintolerans og andre, så ellers ofte kan være lidt pressede i normale madsituationer.

Med24.dk har valgt at indgå i den eksklusive klub, der består af andre støtter, der ligeledes også støtter op omkring HurtigMums.dk.

Spændende sektioner hos Med24.dk

Fra et madperspektiv er der særligt en side, der er superrelevant hos Med24.dk, og det er deres oversigt over madvarer. Du kan finde Med24’s oversigt over madvarer lige her, og det er en blanding af en generel oversigt over rigtig mange sunde madvarer, og på den anden side kan du finde en masse specialiserede sektioner herunder som glutenfrie madvarer, køderstatningsprodukter og babymad og mange flere.

En anden sektion jeg personligt finder noget interessant er Slank og fitness. Dette er en sektion med masser af slankeprodukter fra blandet Bodylab og Nupo. Her finder du både slankepiller såvel som meal replacements altså snacks, der giver ekstrem mæthedsfornemmelse.

Med24 – En succesfuld udkantsdanmarks historie

Med24 ligger i den nordjyske by Løkken, som de fleste nok mest kender som en sommerfest by for unge mennesker. Her har Med24 udviklet en virksomhed, hvor de har været i stand til både at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. I dag arbejder der ikke mindre end 70 medarbejdere i Med24.dk, hvorfra der bliver håndtere lagerstyring og udsendelse af pakker til hele Danmark og faktisk leverer Med24 også nu til både en norsk og svensk webshop. Der er over 18.000 forskellige produkter på lager, og man skulle næsten ikke tro, at da Med24.dk blev startet af Nils Træholt og Kristian Brinckmann i 2005, så brugte de Kristians garage som kontor og Nils’ udhus som lager.

Med24.dk er et forbillede for udkantsdanmark.